مطالب حسابداری و اخبار

مروری بر تاریخچه حسابداری

مروری بر تاریخچه حسابداری

تعریف حسابداریحسابداری عبارت است از ثبت، اندازه گیری، طبقه بندی، تجزیه تحلیل و گزارش اطلاعات مالی و اقتصادی به استفاده کننده‌گان به گونه‌ای که امکان تصمیم‌گیری آگاهانه را...

جایگاه مدیرمالی در سازمان چیست؟

جایگاه مدیرمالی در سازمان چیست؟

نقش مدیر مالیهدف از تشکیل مدیریت مالی در شرکت‌ها، تضمین سلامت مالی کسب‌وکار می‌باشد.که این نوع مدیریت می تواند با کنترل نقدینگی شرکت، آن را به سمت کسب درآمد و سود سوق د...