مطالب حسابداری و اخبار

شیوه جدید ثبت نام بیمه بیکاری به صورت غیر حضوری

شیوه جدید ثبت نام بیمه بیکاری به صورت غیر حضوری

سامانه ثبت نام آنلاین بیمه بیکاری همزمان با شدت گرفتن ویروس کرونا راه اندازی شد: سامانه ثبت نام آنلاین بیمه بیکاری همزمان با شدت گرفتن شیوع ویروس کرونا در کشور و ب...

سنوات کارگران چیست و چگونه محاسبه می شود؟

سنوات کارگران چیست و چگونه محاسبه می شود؟

خلاصه محتوا: سنوات کارگران با نام های دیگری نیز در بین عموم شناخته میشود. نام هایی از جمله مزایای اتمام کار، حق سنوات و... که کارفرما موظف است با پایان یافتن قرارداد و یا...