مطالب حسابداری و اخبار

اوراق مالیاتی چیست؟

اوراق مالیاتی چیست؟

اوراق مالیاتی چیست؟اوراق مالیاتی برگه هایی هستند که سازمان امور مالیاتی برابر شرایط قانونی و در جهت اجرای قوانین مالیاتی کشور صادر و به مودی مالیاتی (مالیات دهنده) ابلا...

تغییرات صورت های مالی

تغییرات صورت های مالی

صورت های مالی نمونه بر اساس استانداردهای حسابداری جدید- 98/05/14 سازمان حسابرسی طی بخشنامه ای در تاریخ 1398/05/14 به تمام مدیران حسابرسی کشور انتشارکرد.و بر مب...

معافیت های ارزش افزوده

معافیت های ارزش افزوده

ارزش افزوده چیست؟ارزش افزوده به ارزشی که در فرایند تولید به محصول و کالا اضافه میشود گفته میشودکه بر عموم کالاها و خدمات مگر موارد معاف، لحاظ می شود.کالاها و خدماتی ک...

آشنایی با مفهوم فرار مالیاتی و مجازات آن

آشنایی با مفهوم فرار مالیاتی و مجازات آن

در این متن شما را با فرار مالیاتی و عواقب آن آشنا خواهیم کرداگر جزء افرادی هستید که سالانه باید میزان مشخصی از درآمد خود را به عنوان مالیات به دولت بپردازید، اما اکثر موا...

آشنایی با مفهوم مالیات بر درآمد اجاره

آشنایی با مفهوم مالیات بر درآمد اجاره

اگر جزء افرادی هستید که در دسته افراد ثروتمند قرار می گیرید و ملک و املاک زیادی دارید و مایل هستید که آن ها را به افراد دیگر اجاره دهید یا اجاره داده اید، بهتر است که مطا...

آشنایی با مفهوم مالیات بر درآمد

آشنایی با مفهوم مالیات بر درآمد

زمانی که در حال خواندن این متن هستید تا حدودی با مفهوم مالیات بردرآمد آشنایی دارید، اما اگر این متن را مطالعه قرار دهید، بیش از پیش با این مفهوم آشنا خواهید شد و سوال های...