تغییرات صورت های مالی

تغییرات صورت های مالی

صورت های مالی نمونه بر اساس استانداردهای حسابداری جدید- 98/05/14 

سازمان حسابرسی طی بخشنامه ای در تاریخ 1398/05/14 به تمام مدیران حسابرسی کشور انتشارکرد.
و بر مبنای استانداردهای حسابداری بین المللی و گزارشگری مالی بین المللی  با همکاری سازمان بورس و اوراق بهادار بروز رسانی شده است.

تغییرات اساسی در صورتهای مالی جدید:

بر اساس استاندارد های حسابداری جدید تعداد صورتهای مالی اساسی از چهار صورت مالی به پنج صورت مالی افزایش یافته است که به شرح زیر میباشد:

صورت سود و زیان
صورت سود و زیان جامع
صورت وضعیت مالی
صورت تغییرات در حقوق مالکانه
صورت جریان های نقدی

تغییرات صورت گرفته در نحوه ارائه صورت های مالی از سال 1398 به شرح زیر می باشد:

1.       یک صورت مالی جدید به نام صورت تغییرات در حقوق مالکانه به صورتهای مالی اضافه شده است.

2.      ترتیب صورتهای مالی نیز تغییر یافته است صورت سود و زیان  قبل از ترازنامه ارائه گردیده است.
3.       نام  ترازنامه به صورت وضعیت مالی تغییر پیدا کرده است.
4.       در صورتهای مالی قبلی ترازنامه به شکل T ارائه میگردید،در صورتی که در صورتهای مالی جدید اقلام صورت وضعیت مالی یا ترازنامه به صورت ستونی زیر هم            قرار میگیرند و اولویت قرار گیری اقلام به این صورت میباشد که اقلامی که از قدرت نقد شوندگی کمتری برخوردارند در ردیف های بالا تر قرار میگیرند.
5.       یک نکته مهم در صورت سود و زیان  این مورد میباشد که مالیات بر درآمد در این صورت مالی با عنوان هزینه مالیات بر درآمد در نظر گرفته شده است.
6.       صورت جریانهای نقدی از پنج طبقه به سه طبقه کاهش یافت.

نکته مهم

این صورتهای مالی بروز شده از سال مالی ۱۳۹۸ در تمامی شرکتها  لازم الاجرا می باشد.

 

 

 

نظر شما

نظرات (0) نظر

اولین نظر را شما ثبت کنید!