مالیات حقوق چیست؟| سقف مالیات حقوقی سال99

مالیات حقوق چیست؟| سقف مالیات حقوقی سال99

درباره مالیات حقوق

در حال حاضر هر فردی که نقش دریافت‌کننده و پرداخت کننده حقوق را در مشاغل مختلف برعهده دارد می‌بایست با مفهوم مالیات و انواع آن آشنایی داشته‌ باشد. هر ساله میزان مالیات حقوق متفاوت است و به کلیه کارفرماها و بنگاه‌های اقتصادی بخشنامه‌ای مبنی بر این موضوع ارسال می‌گردد. کارفرما موظف است مالیات تعلق گرفته به حقوق و مزایای کارکنان خود را کسر کرده و به حساب وزارت امور اقتصادی و دارایی واریز نماید. در این مقاله ما قصد داریم، اطلاعاتی جامع درباره‌ی مفهوم مالیات حقوق و دستمرد را در اختیار شما قرار دهیم.

تعریف مالیات حقوق

 بر اساس ماده ۸۲ قانون مالیات های مستقیم درآمدی که شخص حقیقی در خدمت شخص دیگر (اعم از حقیقی یا حقوقی) در قبال تسلیم نیروی کار خود بابت اشتغال در ایران بر حسب مدت یا کار انجام یافته بطور نقد یا غیرنقد تحصیل می‌کند، مشمول مالیات بردرآمد حقوق است. حقوق و دستمزد دریافتی پرسنل شاغل در صنف‌ها و شرکت‌ها 

تا میزان مشخصی که هر ساله توسط سازمان امور مالیاتی کشور اعلام و ابلاغ می‌شود، از پرداخت مالیات حقوق معاف است. این میزان معافیت مالیات حقوق نامیده می‌شود.


طبقه‌بندی مالیاتی مالیات حقوق

مالیات‌ها را به دو دسته مستقیم و غیرمستقیم تقسیم نموده‌اند:

الف) مالیات مستقیم: مالیاتی است که پرداخت کننده مالیات خود مستقیما و بدون واسطه اقدام به واریز میزان مالیات متعلقه به خزانه‌ی دولت می نماید و در واقع حقوق ، مالیات برآمد مشاغل .

ب) مالیات غیر مستقیم: مالیاتی است که با واسطه پرداخت می‌شود و شخص مالیات دهنده احساس پرداخت ندارد.

مالیات حقوق را در دسته‌بندی مالیات‌های تکلیفی و مستقیم قرار می‌دهند؛ تکلیفی از آن جهت است که کارفرمایان وظیفه محاسبه میزان مالیاتِ کارکنان و پرداخت آن را بر عهده دارند و مستقیم به دلیل آنکه، این مالیات از آن‌جایی که به طور مستقیم از درآمد افراد حقیقی به دست می‌آید جز گروه مالیات‌های مستقیم است.

سقف معافیت مالیاتی در سال 99 چقدر می‌باشد؟

دکتر امید علی پارسا: رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور ، در تاریخ سه شنبه دوم اردیبهشت ۱۳۹۹ با اعلام میزان معافیت سالانه حقوق و همچنین نرخ مالیات بر درآمد حقوق سال ۱۳۹۹ گفت : سقف معافیت مالیاتی در سال جاری به صورت سالانه ۳۶ میلیون تومان و به صورت ماهانه سه میلیون تومان می باشد.

 

نحوه محاسبه مالیات حقوق در سال 99

بر اساس ماده ۸۴ قانون مالیات‌های مستقیم ” میزان معافیت مالیات بر درآمد سالانه مشمول مالیات حقوق از یک یا چند منبع، هر ساله در قانون بودجه سنواتی مشخص می‌شود” یعنی قانون تعیین میزان مالیات حقوق و معافیت مربوط به آن را در هر سال به قانون بودجه همان سال واگذار کرده است. هرسال میزان این مالیات در لایحه بودجه توسط دولت به مجلس ارائه و پس از تصویب توسط نمایندگان در آن سال قابل اجرا خواهد بود. پس نحوه محاسبه مالیات حقوق و میزان معافیت مالیات حقوق با سالی دیگر متفاوت خواهد بود. در سال 99 قانون گذار در بند ۲ تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ جمع حقوق دریافتی را در ۴ پایه برای اعمال ضرایب مالیاتی مشخص کرده است. 

پایه معافیت: هر شخص که سال ۹۹ جمعا مبلغ ۳۶میلیون تومان حقوق دریافت کند از پرداخت مالیات حقوق معاف می‌باشد.

پایه اول: هرکسی که در سال ۹۹ جمعا مبلغ ۹۰ میلیون تومان (۱٫۵ برابر مبلغ پایه معافیت) حقوق دریافت کند مشمول ۱۰ درصد مالیات نسبت به مازاد حقوق پایه معافیت می‌شود. ۵۴٫۰۰۰٫۰۰۰=۹۰٫۰۰۰٫۰۰۰-۳۶٫۰۰۰٫۰۰۰ ۵٫۴۰۰٫۰۰۰=۱۰%×۵۴٫۰۰۰٫۰۰۰ مالیات کسی که سال ۹۹ جمعا مبلغ ۹۰ میلیون تومان حقوق دریافت کند.

پایه دوم: هر شخصی که در این سال جمعا ۱۲۶میلیون تومان (۲٫۵ برابر حقوق پایه معافیت) حقوق دریافت کند نسبت به مازاد حقوق دریافتی پایه اول مشمول ۱۵درصد مالیات می‌شود.

پایه سوم: هر کارمند یا کارگری که جمعا در سال جاری تا ۱۸۰ میلیون تومان (۴برابر پایه معافیت) حقوق دریافت کند نسبت به مابه التفاوت تا پایه دوم مشمول ۲۰ درصد مالیات می شود.

پایه چهارم : هر فردی که در سال ۹۹ جمعا بیش از ۱۸۰ میلیون تومان حقوق دریافت کند نسبت به مابه التفاوت تا پایه سوم مشمول ۲۵ درصد مالیات می‌شود. نسبت به مازاد یک و نیم برابر تا دو و نیم برابر آن مشمول مالیات سالیانه ۱۵ درصد و همچنین نسبت به مازاد دو نیم برابر تا چهار برابر آن مشمول مالیات ۲۵ درصد است.

نکات مهمی که لازم است در صورت مالیات حقوق و دستمزد به آن توجه کرد؟

1- درآمدهایی اعم از حقوق، مقرری، دستمزد اصلی و مزایای شغلی که به صورت مستمر و غیر مستمر ( پیش از زمان وضع کسری‌ها و بعد از کم کردن میزان معافیت آن) هستند مشمولِ پرداخت مالیات بر حقوق خواهند‌شد.

2- در صورتی که کارفرمایان، لیست حقوق کارکنان خود را در زمان تعیین شده تحویل ندهند طبق ماده ۱۹۷، دو درصد از حقوق پرداختی را باید به عنوان جریمه پرداخت کنند.

3- تحویل اطلاعات مالیات بر حقوق توسط مودیان به سازمان امور مالیاتی کشور امری زمان‌بر است. در این راستا سازمان امور مالیاتی، سامانه‌ای را به آدرس tax.gov.ir ایجاد کرده‌است تا مودیان به راحتی بتوانند اطلاعات خودشان، دریافت کنندگان حقوق و مقدار حقوق آنها را در این سامانه ثبت کنند.

4- درآمدهایی مانند: خانه‌های سازمانی، حقوق بازنشستگی، عیدی سالانه، حقوق کارکنان نظامی و انتظامی، جانبازان و آزادگان و… از مالیات حقوق و دستمزد معاف هستند.

5- سازمان امور مالیاتی کشور  بخش‌نامه مالیات حقوق را بر اساس مقررات بند الف تبصره ۶ قانون بودجه کل کشور به مودیان (افرادی که مالیات به آنها تعلق می‌گیرد) و کارفرمایان (پرداخت کنندگان حقوق) ابلاغ می‌کند. آخرین زمان ابلاغ این بخشنامه در تاریخ ۱۳۹۸/۱/۲۴ صورت گرفته‌است.

مهلت ارسال و جرائم مربوط به مالیات حقوق

۱- بر اساس ماده ۸۶ قانون مالیات های مستقیم پرداخت کنندگان حقوق هنگام هر پرداخت یا تخصیص آن مکلفند مالیات متعلق را طبق مقررات ماده ۸۵ این قانون محاسبه و کسر و تا پایان ماه بعد، ضمن تسلیم فهرستی متضمن نام و نشانی دریافت کنندگان حقوق و میزان آن به اداره امور مالیاتی محل پرداخت و در ماه های بعد فقط تغییرات را صورت دهند.

۲- بر اساس تبصره یک ماده ۱۷۷ قانون مالیات های مستقیم، هر گاه آخرین روز مهلت یا موعد مقرر برای تسلیم اظهارنامه یا سایر اوراقی که مودی مالیاتی به موجب مقررات مکلف به تسلیم آن می‌باشد ، مصادف با تعطیل رسمی یا عمومی گردد، اولین روز بعد از تعطیل یا تعطیلات مزبور بر حسب مورد جزء مهلت یا موعد مقرر جهت تسلیم اظهارنامه یا اوراق مذکور محسوب خواهد شد.

۳- بر اساس ماده ۱۹۷ قانون مالیات های مستقیم، نسبت به اشخاصی که به شرح مقررات این قانون مکلف به تسلیم صورت یا فهرست یا قرارداد یا مشخصات راجع به مؤدی می‌باشند، در صورتی که از تسلیم آنها در موعد مقرر خودداری و یا بر خلاف واقع تسلیم نمایند، جریمه متعلق در مورد حقوق عبارت خواهد بود از ۲% حقوق پرداختی و در خصوص پیمان کاری ۱% کل مبلغ قرارداد و در هر حال با مؤدی متضامناً مسئول جبران زیان وارده به دولت خواهند بود.

۴- بر اساس ماده ۱۹۹ قانون مالیات های مستقیم، هر شخص حقیقی یا حقوقی که به‌موجب مقررات این قانون مکلف به کسر و ایصال مالیات مؤدیان دیگر است درصورت تخلف از انجام وظایف مقرره علاوه بر مسؤولیت تضامنی که با مؤدی در پرداخت مالیات خواهد داشت، مشمول جریمه‌ای معادل ده ‌درصد(۱۰%) مالیات پرداخت نشده در موعد مقرر و دو و نیم ‌درصد “۵/۲%“ مالیات به ازای هر ماه نسبت به مدت تأخیر از سررسید پرداخت، خواهد بود.
نظر شما

نظرات (0) نظر

اولین نظر را شما ثبت کنید!