سنوات کارگران چیست و چگونه محاسبه می شود؟

سنوات کارگران چیست و چگونه محاسبه می شود؟

خلاصه محتوا: سنوات کارگران با نام های دیگری نیز در بین عموم شناخته میشود. نام هایی از جمله مزایای اتمام کار، حق سنوات و... که کارفرما موظف است با پایان یافتن قرارداد و یا فسخ آن میزان آن را محاسبه کرده و به آنان پرداخت کند

سنوات خدمتی چیست و چگونه محاسبه و پرداخت میشود؟

مباحث مربوط به حق و حقوق افرادی که در ادارات و شرکت های مختلف استخدام میشوند و به انجام وظیفه مشغول میشوند همیشه جزو مباحث داغ و قابل تامل میباشد. سنوات خدمتی و سنوات کارگران نیز جزو آن دسته از مسائل مالی مربوط به محیط کار میباشد که به نوعی جزو مزایا و دریافتی های هر شخصی که در جایی کار میکند به حساب می آید و کارفرما بنا بر قوانین موجود موظف به پرداخت آن به کارکنان خود می باشد. سنوات کارگران و این مزایا از طرف شورای اداره کار تعیین شده است و به نوعی جنبه حمایتی دارد که بنا بر توافق های انجام شده بین کارگران و کارفرما میتواند بصورت ماهیانه و یا سالیانه محاسبه و پرداخت شود. اما این سنوات خدمتی چیست و چگونه پرداخت میشود؟


لازم به ذکر است سنوات سالیانه تنها به کسانی تعلق میگیرد که یک سال کاری را در آن مجموعه خدمت کرده باشند. به طور مثال اگر کسی در نیمه سال به مجموعه ای اضافه شود در پایان آن سال سنواتی از نوع سالیانه به وی تعلق نمیگیرد و در سال آینده مشمول قانون دریافت آن خواهد شد.


میزان سنوات کارگران

بنا بر قانون موجود میزان سنوات کارگران برابر است با میزان آخرین حقوق رسمی دریافت شده میباشد. مبنای این حقوق نیز میزانی است که در لیست بیمه ی کارفرما درج شده است. به طور مثال کارگری در آخرین حقوق دریافتی خود میزان 3 میلیون تومان دریافتی داشته است در حالی که در لیست رسمی بیمه حقوق وی 2 میلیون تومان در نظر گرفته شده است و مابقی دریافتی شامل اضافه کار و... است که حق دریافتی همان مبلغ 2 میلیون تومان می باشد.

پایه سنوات کارگران

هر ساله میزان حداقل حقوق و میزان پایه سنوات کارگران توسط شورای کار محاسبه و اعلام میشود. مفهوم پایه سنوات به معنی میزانی میباشد که بر روی سابقه کارگران اضافه میشود و این میزان نیز به صورت روزانه محاسبه خواهد شد. برای هر سال میزان پایه سنوات کارگران اعلام میشود و آن میزان برای یک ماه در عدد 30 ضرب میشود تا پایه سنوات یک ماه را بتوان محاسبه کرد که این مبلغ به نوعی پایه سنوات کارگران بصورت ماهیانه میباشد. سپس پایه سنوات یک سال را نیز به همین ترتیب محاسبه میکنند و در انتهای سال این میزان به حداقل حقوق کارگران اضافه میشود و آن را میتوانند به عنوان سنوات دریافت کنند.


انواع تسویه سنوات کارگران

به طور معمول کافرمایان دو روش را برای پرداخت آن انتخاب میکنند:

  • در روش اول کارفرما پس از پایان همکاری حق مدت زمان همکاری را به کارمند خود پرداخت میکند. بصورت ساده میتوان گفت که در این روش کارمند در انتهای سال هزینه ای تحت عنوان سنوات کارگران دریافت نمیکند و این پول نزد کارفرما خواهد ماند تا در زمان قطع همکاری به هر دلیل مانند بازنشستگی و یا... با کارمند تسویه خواهد شد. این روش را اکثر ادارات و کارخانجات دولتی اجرا میکنند و در پایان همکاری حق کارگران و کارمندان خود را تسویه میکنند.
  • اما در روش دوم که به طور معمول در شرکت های خصوصی اتفاق می افتد کارفرما سنوات کارگران را در انتهای هر سال همراه با دیگر مزایا پرداخت میکند و با آنها تسویه سالیانه انجام میدهد. بسته به نوع شرکت و وضعیت های مالی آن قوانین مختلفی میتواند در خصوص نحوه پرداخت حق کارگران وضع شود که در هر صورت سنوات کارگران باید پرداخت شود و جزو حقوق قانونی این افراد خواهد بود.

همراه صفحه اینستاگرامی ما باشید

نظر شما

نظرات (0) نظر

اولین نظر را شما ثبت کنید!