انواع هزینه های قابل قبول مالیاتی، حد نصاب هزینه های مالیاتی

انواع هزینه های قابل قبول مالیاتی، حد نصاب هزینه های مالیاتی-وب سایت امین

انواع هزینه های قابل قبول مالیاتی، حد نصاب هزینه های مالیاتی

 

انواع هزینه های قابل قبول مالیاتی، حدنصاب هزینه های مالیاتی، با توجه به اصلاح قوانین مالیات های مستقیم و بررسی های انجام شده به این نتیجه میرسیم که همه شرکت های اقتصادی حتی کوچکترین آنها باید برای کسب درآمد هزینه ای بپردازند، یعنی تمام فعالیت های مالی برای صرف هزینه ها و در صورت تمایل فرد ضروری است. درآمد و سود بیشتر، باید هزینه های سنگینی بپردازد.

اما از آنجا که بین درآمد و هزینه یک شرکت رابطه معکوس وجود دارد، یعنی هر چه هزینه ها بیشتر باشد، درآمد کمتری دارد و به همین دلیل برخی از فعالان اقتصادی سعی در کاهش هزینه های مالیاتی خود دارند. بیش از مقدار واقعی در اسناد و دفاتر ثبت شده است. البته مسئولان مالیاتی از این مشکل آگاه هستند و به همین دلیل است که بیشتر توجه خود را به پرونده هایی اختصاص می دهند که درآمد مودیان را کاهش داده است.

به گونه ای که بخش مهمی از اقلام کاهش درآمد مربوط به هزینه های پرداخت شده توسط مودیان است. بنابراین، برای تعیین میزان واقعی درآمد مشمول مالیات، بازرسان تمام یا بخشی از هزینه‌های مؤدی را که با واقعیت مطابقت ندارد، بازپرداخت می‌کنند.

برای رسیدگی به این موضوع و اطلاع مودیان از هزینه های پذیرفته شده توسط سازمان امور مالیاتی، انواع هزینه های قابل قبول مالیاتی، حد نصاب هزینه های مالیاتی می پردازد. برای آشنایی کافی فعالان عرصه اقتصاد، ابتدا لازم است هزینه های قابل قبولی را توضیح دهیم.

 

انواع هزینه های قابل قبول مالیاتی، حد نصاب هزینه های مالیاتی-وب سایت امین

 

تعریف انواع هزینه های قابل قبول مالیاتی، حد نصاب هزینه های مالیاتی:

 

از نظر قانون مالیات، هزینه های انجام شده در بنگاه های اقتصادی به دو گروه هزینه های قابل قبول و غیر قابل قبول تقسیم می شود. هزینه های قابل قبول هزینه هایی است که با بررسی کارشناسان مالیاتی قابل قبول تشخیص داده می شود و مبلغ این هزینه ها از درآمد مؤدی کسر می شود.

 

از طرفی هزینه های غیرقابل قبول آن دسته از هزینه هایی است که از نظر کارشناسان مالیاتی قابل قبول نبوده و به فرض مردود بوده و مبلغ آن از درآمد مؤدی کسر نمی شود. در قوانین مالیاتی نکات و ضوابط خاصی تعیین شده است که این ضوابط ملاک رد یا قبول هزینه ها توسط کارشناسان مالیاتی است، در صورتی که هزینه ها با ضوابط مقرر در قوانین مربوطه مطابقت داشته باشد قابل قبول و در صورت عدم مطابقت می باشد.  اما باید بدانید که گاهی نظر و سلیقه دادستان در رد و قبول این هزینه ها تاثیر می گذارد.

 

ماده 147 قوانین مالیاتی و موضوع عوارض قابل قبول مالیاتی:

 

شرایط مالیات قابل قبول در ماده 147 قوانین مالیاتی ذکر شده است. در زیر به جزئیات این مورد می پردازیم:

انواع هزینه های قابل قبول مالیاتی، حد نصاب هزینه های مالیاتی- وب سایت امین

هزینه های پذیرفته شده آن دسته از هزینه هایی است که در حدود متعارف اسناد بوده و صرفاً مربوط به درآمد مؤسسه در دوره اقتصادی مربوطه و با در نظر گرفتن سهمیه های تعیین شده می باشد. گفته می شود در صورتی که هزینه ای وجود داشته باشد که در قوانین مالیاتی ذکر نشده یا بیش از سهمیه های تعیین شده باشد، اما طبق قانون و مصوبات هیأت وزیران پرداخت شود، قابل قبول است.

 

انواع مخارج مالیاتی قابل قبول:

 

خرید کالاهای فروخته شده یا قیمت خرید مواد مورد استفاده در کالاهای فروخته شده.

 

هزینه های مربوط به استخدام، بسته به سطح خدمات کارمند مطابق با قوانین استخدامی مؤسسه:

 

الف) پایه حقوق و مزایای دائم، نقدی یا غیر نقدی (مزایای غیر پولی معادل قیمت نهایی پرداختی کارفرما).

 

ب) مزایای غیردائم، نقدی یا غیر نقدی، مانند غذا، مرخصی، پاداش، اضافه کاری، روزمزد.

 

ج) هزینه های مربوط به مشکلات بهداشتی و درمانی و پرداخت بیمه کارکنان (بیمه عمر، حادثه و بیماری).

 

د) خاتمه خدمت، بازنشستگی و وظایف بر اساس قوانین کار تأسیس و اخراج و بازخرید زیان بر اساس مقررات.

 

انواع هزینه های قابل قبول مالیاتی، حد نصاب هزینه های مالیاتی-وب سایت امین

ه – میزان پرداختی به تأمین اجتماعی بر اساس قوانین نافذه و همچنین حداکثر تا 3 درصد حقوق پرداختی سالانه بابت پس‌انداز کارگران به موجب آیین‌نامه‌ای که به پیشنهاد وزیر دارایی به تصویب وزیر دارایی می‌رسد. اداره مالیات

اجاره محل موسسه، اجاره بها پرداخت شده بر اساس سند رسمی که در حدود متعارف باشد.

اجاره مربوط به ماشین آلات و ابزار مؤسسه در صورت اجاره.

هزینه های آب، برق، سوخت و ارتباطات.

مبلغ پرداختی برای کلیه بیمه های مربوط به فعالیت و اموال مؤسسه.

هزینه‌های پرداختی و عوارض و مالیات‌های پرداختی به ادارات و شهرداری‌ها و وزارتخانه‌ها برای بهره‌برداری از موسسات (به استثنای جریمه‌های پرداختی به شهرداری و دولت و مالیات تعیین شده بر درآمد و سایر مالیات‌های مؤسسه از دیگران مطالبه می کند و طبق قوانین پرداخت می کند).

 

انواع هزینه های قابل قبول مالیاتی، حد نصاب هزینه های مالیاتی-وب سایت امین

هزینه های انجام شده در زمینه های آزمایشی، پژوهشی و آموزشی، خرید لوح های فشرده، کتب و نشریات، هزینه های مربوط به تبلیغات و بازاریابی موسسه که مطابق با استانداردهای پیشنهادی سازمان امور مالیاتی و وزیر دارایی باشد.

 

هزینه های مربوط به جبران خسارات مربوط به اموال و اقدامات مؤسسه مشروط بر اینکه:

 

الف) وجود ضرر و زیان واقعی است.

 

ب) میزان و موضوع خسارت باید مشخص شود.

 

ج) طبق قوانین و قراردادها، پرداخت غرامت به شما وظیفه دیگری نیست و یا دیگران به هیچ وجه اقدام به جبران خسارت نکرده اند.

 

هزينه هاي ورزشي، فرهنگي و اجتماعي مربوط به كارگران كه به وزارت امور اجتماعي پرداخت مي شود به ازاي هر كارگر حداكثر 10000 ريال مي باشد.

 

صرف نظر از درخواستی که پذیرش آن مشکوک است مشروط بر اینکه:

 

الف) مربوط به فعالیت های مؤسسه باشد.

 

ب) احتمال تاخیر وجود دارد.

 

ضرر و زیان اشخاص حقیقی و حقوقی که با رسیدگی به دفاتر آنها و رعایت قوانین حاصل می شود از درآمد حاصل از فعالیت یا حتی سالهای بعد کسر می شود.

 

 

سخن نهایی

 

انواع هزینه های قابل قبول مالیاتی، حدنصاب هزینه های مالیاتی، با توجه به آنچه در مقدمه مبحث هزینه های قابل قبول مالیاتی ذکر شد، می دانیم که یک واحد تجاری برای کسب درآمد باید هزینه هایی را متحمل شود و با توجه به رابطه معکوس بین درآمد و هزینه، بسیاری از کارآفرینان برای کاهش مطلوبیت فعالیت خود هزینه های مختلفی را پرداخت می کنند. اما به این نکته توجه نمی کنند که هزینه ها باید در راستای فعالیت های شرکت باشد. عدم آگاهی و رعایت این موضوع منجر به پرداخت خسارت توسط مودی خواهد شد. از این رو وزارت دارایی به منظور رفع شبهات مودیان و جلوگیری از جرایمی از قبیل حفظ حساب و غیره، در مفاد مواد 147 و 148 قانون مالیات های مستقیم به صراحت به این موضوع پرداخته است.