قرارداد انجام خدمات حسابداری 

قرارداد انجام خدمات حسابداری -وب سایت امین

قرارداد انجام خدمات حسابداری

قرارداد انجام خدمات حسابداری یکی از مهمترین قراردادها در تجارت است و در زمره قراردادهای قراردادی طبقه بندی می شود، بنابراین با قرارداد کار حسابداری متفاوت است. این قرارداد، موضوع این متن، بین دو نفر جشن گرفته می شود. بنابراین مشمول مقررات به اصطلاح قواعد عمومی قرارداد نخواهد بود، زیرا این مقررات و مواد مندرج در آن مختص قراردادهایی است که کارفرما در آن دولت است. در نتیجه مدل قرارداد حسابداری و خدمات مالی در صورتی که طرفین اشخاص خصوصی و غیردولتی باشند مشمول ماده 10 قانون مدنی خواهد بود. بر اساس این ماده کارفرما و پیمانکار می توانند طبق توافقات و تفاهمات خود این نوع قرارداد را منعقد کنند، قانون نیز از متن قرارداد خدمات حسابداری حمایت خواهد کرد.

قرارداد انجام خدمات حسابداری -وب سایت امین

البته این حمایت های قانونی و اعتبار قرارداد نامحدود نخواهد بود. به طور خاص، قانون مدل قرارداد همکاری حسابداری را در صورتی می پذیرد که در چارچوب مواد قانونی شکل گرفته باشد و آن را نقض نکند. حال به عنوان پیوستی برای مقدمه بحث این قرارداد قصد داریم کارفرما و پیمانکار را طبق نظر قانونگذار تعریف کنیم. در زمان تهیه نمونه فرم قرارداد خدمات حسابداری به طرفین کارفرما و پیمانکار گفته می شود.

 

کارفرما شخصی را منصوب می کند که در ازای پرداخت مبلغ مشخص، از کارآفرین درخواست می کند تا در مدت معینی عملیات انجام دهد. پیمانکار به نوبه خود متعهد به انجام وظایف مندرج در متن قرارداد برای خدمات حسابداری می باشد. بسته به نوع قرارداد و حسابرسی، کارفرما ممکن است از پیمانکار بخواهد که تعهدات خود را در یک مکان خاص انجام دهد. قانونگذار این مکان را کارگاه می داند.

 

طرفین و اختیارات آنها

گفته شد حضور کارفرما و پیمانکار یعنی دو طرف قرارداد برای تنظیم قرارداد ضروری است. با توجه به اینکه قانونگذار برای هیچ یک از اشخاص حقیقی یا حقوقی در خصوص تدوین الگوی قرارداد انجام خدمات حسابداری معنی قائل نشده است، لذا هر دو گروه می توانند طرف این قرارداد شوند. مردم واقعی مردم عادی هستند این دسته از افراد نام و نام خانوادگی، کد ملی، نام پدر، شماره تلفن، آدرس دقیق و کد پستی خود را در متن قرارداد حسابداری می نویسند.

 

گروه دوم مجموعه ای از اشخاص حقوقی است که شامل کلیه نهادها و سازمان هایی است که برای دستیابی به اهداف مشخص و تعیین شده تشکیل شده اند. در صورتی که طرف قرارداد شما یک نوع شخصیت حقوقی باشد، نام کامل، کد اقتصادی، کد ثبت، آدرس، کد پستی و شماره تماس شما باید در قرارداد قید شود. با توجه به دو گروه مذکور، گروه سوم تحت عنوان نمایندگان این افراد نیز حق امضای قرارداد را دارند. نمایندگان آنها ممکن است وکیل یا نماینده علی البدل یک شخص حقیقی یا حقوقی باشند که نام و وظیفه آنها نیز در متن نمونه قرارداد همکاری حسابداری ذکر شده است.

 

طرفین و اختیارات آنها-وب سایت امین

 

آیا طرف مقابل شما واقعا واجد شرایط امضای قرارداد حسابداری است؟

توجه داشته باشید درست است که قانونگذار شرایط و اصول خاصی را برای تنظیم قرارداد نمونه حسابداری تعیین نکرده است، اما هر قراردادی دارای یک سری شرایط کلی است که در صورت عدم رعایت آن، این قرارداد معتبر نخواهد بود. یکی از این شرایط بررسی صلاحیت طرفین برای امضای قرارداد است. به طور خلاصه، هنگام بررسی پیش نویس قرارداد برای ارائه خدمات مالی و حسابداری، باید اطمینان حاصل کنید که قانون طرف مقابل شما را از امضای این قرارداد منع نمی کند. برای احراز صلاحیت اشخاص حقوقی و اشخاصی که حق اشتراک در آنها را دارند، با مطالعه آخرین نسخه بولتن رسمی این شرکت انجام می شود. اگر طرف قرارداد شما نماینده خود را برای امضای قرارداد فرستاده است، می توانید درخواست نماینده آنها را بررسی کنید و مطمئن شوید که درخواست مربوط به آن قرارداد است.

 

از جمله اختیارات طرفین برای انعقاد قرارداد انجام خدمات حسابداری با کارفرما، تعیین مرجع حل تعارض، تعیین تعداد نسخه، تعیین سپرده و حق فسخ و تعهد به حفظ محرمانه بودن اطلاعات قراردادی

آیا طرف مقابل شما واقعا واجد شرایط امضای قرارداد حسابداری است؟-وب سایت امین

حل اختلافات قراردادی حسابداری

قانونگذار این اختیار را به کسانی که این قرارداد را می نویسند اعطا کرده است که می توانند در متن این قرارداد مرجعی برای رفع اختلافات احتمالی خود ارائه دهند. به طوری که در صورت عدم حل اختلاف با صلح و سازش، طرفین می توانند به این مرجع قضایی مراجعه کنند و رأی صادره از این مرجع برای طرفین لازم الاتباع خواهد بود. طرفین می توانند دادگاه را به عنوان مرجع قضایی قرارداد خدمات مالی و حسابداری پیش بینی کنند. گاهی به دلایل مختلف طرفین از ذکر مرجع حل اختلاف توافق شده در متن قرارداد انجام خدمات حسابداری خودداری می کنند. در این صورت قانونگذار سه دادگاه را صالح به حل اختلافات پیرامون قرارداد می داند.

 

دادگاهی که قرارداد با کارفرما امضا شده است.

 

دادگاهی که تعهدات در آن انجام می شود.

 

دادگاه محل اقامت شخصی که دعوا علیه او طرح شده است.

 

تعداد نسخه های قرارداد انجام خدمات حسابداری

از دیگر اختیارات طرفین در رابطه با این قرارداد، تعیین تعداد نسخه است. نکته ای که دو طرف باید به آن توجه داشته باشند این است که اگر در آینده در مورد این قرارداد اختلافی ایجاد شود و طرفین به داوری یا دادگاه مراجعه کنند، آن مرجع اصل قرارداد همکاری حسابداری را از آنها می خواهد. بنابراین، هر دو طرف باید یک نسخه اصلی از قرارداد را داشته باشند. رونوشت های قرارداد حسابداری و حسابرسی در صورتی معتبر است که دارای امضا و اثر انگشت طرفین باشد. بهتر است تمام صفحات را چاپ کرده و جدا از کل شماره گذاری کنید، مثلاً صفحه 2 از 3.

 

نکته دیگر این است که تمام نسخه ها باید یکنواخت باشند و برای تکمیل نمونه فرم قرارداد تهیه، از شرایط یکسان استفاده شود. خدمات حسابداری همچنین در آنجا نشان دهید که همه نسخه ها اعتبار یکسانی دارند.

 

تعهد

تعهد چک یا سفته ای است که هر یک از طرفین می تواند به عنوان تضمین حسن انجام تعهدات از طرف دیگر مطالبه کند. به طور معمول در این قرارداد کارفرما از پیمانکار درخواست ودیعه می کند. وثیقه می تواند چک یا سفته باشد. بنابراین ترجیحاً هنگام ارائه آن، ارائه کننده نام گیرنده را بنویسد و زیر قید تحویل خط بکشد و به جای نوشتن تاریخ، جمله را بنویسد.

قرارداد انجام خدمات حسابداری -وب سایت امین

 

سخن نهایی

قرارداد حسابداری یکی از انواع مهم قراردادهای تجاری است. که بسیاری از شمارنده ها از انواع آن و نحوه تنظیم آن بی اطلاع هستند. بنابراین، آنها گاهی اوقات با کارفرمایان خود در مورد حقوق و وظایف خود با چالش هایی مواجه می شوند. از یک طرف اهمیت قراردادهای حسابداری و عدم آگاهی حسابداران از نحوه نگارش آنها است.