مالیات خانه خالی چگونه محاسبه میشود؟

مالیات خانه خالی چگونه محاسبه میشود؟-وب سایت امین

مالیات خانه خالی چگونه محاسبه میشود؟

در جامعه گروهی از افراد دارای چندین واحد مسکونی هستند وازاین واحدهای مسکونی خود استفاده نمی‌کنند وآن‌ها را خالی نگهداشته اند،همچنین افراد دیگری به قصد سودجویی واحدهای مسکونی راخریداری کرده ودرمواقعی که نرخ واحدهای مسکونی افزایش یافت، خانه ها را می‌فروشند و با این کارقیمت خانه‌های دیگرافزایش یافته وباعث کاهش قدرت خرید خانه توسط سایر اقشار جامعه می‌شود.

برای جلوگیری ازاین امردولت قانون گذاری‌هایی مبنی برقراردادن مالیات برای خانه‌های خالی وضع کرده است که به نحوی به همسان سازی جامعه کمک کند.مالیاتی که برای خانه خالی تعیین می‌شود به عواملی بستگی دارد، که دراین مطلب قصدداریم نحوه محاسبه مالیات برخانه خالی، نحوه شناسایی خانه‌های خالی، معیارهای تاثیرگذار برمیزان مالیات را بازگوکنیم، پس تا ادامه این مطلب با ماهمراه باشید.

مالیات خانه خالی چگونه محاسبه میشود؟-وب سایت امین

چه خانه‌هایی را خانه خالی می‌نامند؟

قبل ازاینکه بخواهیم عوامل موثربرقیمت گذاری خانه‌های خالی را بازگوکنیم، بهتراست ابتدا بدانید که چه خانه‌هایی را خانه خالی تلقی می‌کنند؟ درپاسخ باید بگوییم خانه‌هایی که شرایط زیررا داشته باشند،خانه خالی درنظرگرفته می‌شود وطبق قوانینی که برای مالیات این واحدها درنظرگرفته‌اند مشمول پرداخت مبالغ مالیاتی می‌گردند. درادامه به بررسی شرایطی که باعث می‌شود واحدی جزخانه خالی تلقی شود می‌پردازیم.

  1. شهری که آن واحدمسکونی درآن واقع شده بالای 100هزارنفرجمعیت داشته باشد.
  2. خانه نباید محل سکونت مالک اصلی چه به صورت اصلی ‌و یا فرعی باشد.
  3. اززمان پایان کارملک ویاخانه 12الی18ماه گذشته باشد.
  4. طبق تاریخ سند واحدمسکونی حداقل 4ماه ازخرید خانه گذشته باشد ودرطول این مدت اجاره داده نشده باشد.
  5. فردی که مستاجراست منزل ‌و یا واحد مسکونی دیگری ‌داشته باشد.
  6. درسامانه دولتی معاملات اجاره ورهن دادن آن ثبت نشده باشد.
  7. هر واحد مسکونی که درسامانه ثبت معاملات املاک که توسط اداره راه وشهرسازی این سامانه راه اندازی شده است،برای اجاره و یا فروش ثبت نشده باشد.
  8. واحدمسکونی که هر چند وقف شده باشد، اما براساس دستورات وقف نامه مشکلی برای اجاره دادن آن وجودنداشته باشد.

بنابراین اگرواحدمسکونی و یا خانه شخصی این شرایط ذکرشده را داشته باشد، واحد آن خانه خالی نامیده می‌شود و طبق قوانین مشمول مالیات می‌گردد؛ بنابراین اگرشماهم واحدمسکونی و یا خانه‌ای با این شرایط دارید بهتراست وضعیت آن رامشخص کنید تامشمول طرح‌های مالیاتی خانه خالی نشوید.

مالیات خانه خالی چگونه محاسبه میشود؟-وب سایت امین

نحوه شناسایی خانه‌های خالی

تمامی افراد ومالکان باید درسامانه اسکان واملاک کشورتمامی اطلاعات خود را ثبت نمایند که زیرنظروزرات مسکن وشهرسازی است. دراین سامانه تمامی اطلاعات مربوط به مالکان واحدهای مسکونی ازجمله کدپستی واحدمسکونی، محل سکونت، متراژوغیره ثبت شده است، بنابراین شناسایی خانه‌های خالی کاردشواری نیست وازطریق همین سامانه انجام می‌گرد.

راه دیگری که برای شناسایی خانه‌های خالی درپیش گرفته می‌شود ارسال پیامک ازطرف دولت به صاحبان خانه و املاک جهت شفاف سازی است، که این افراد پس ازدریافت این پیامک مربوطه به مدت 3 ماه وقت دارند تا وضعیت ملک خود را درسامانه گفته شده ثبت نمایند وشفاف سازی کنند و وضعیت واحدمسکونی خود را مشخص نمایند، در غیر این صورت‌ واحد آن‌ها خانه خالی شناخته شده ومشمول طرح‌های مالیاتی می‌گردند.

مالیات خانه خالی چگونه محاسبه میشود؟-وب سایت امین

محاسبه مالیات برای صاحبان1تا5 خانه خالی

طرح مالیاتی که برای افرادی که دارای 1 الی5 خانه خالی هستند بر اساس تعداد سال خالی بودن آن‌ها و با درنظرگرفتن ارزش آن ملک و یا واحد خالی است، که درادامه به بررسی دقیق میزان تعیین شده که برای این واحدها درنظرگرفته شده است می‌پردازیم.

درسال اول 6 برابرارزش اجاری آن ملک مالیات درنظرگرفته می‌شود، که این میزان به مراتب افزایش یافته به نحوی که این میزان مالیات درسال دوم 12 برابرارزش اجاری ملک مورد نظر و درسال سوم  18 برابرارزش اجاری آن ملک درنظرگرفته شده است که صاحبان خانه‌های خالی ملزم به پرداخت این مبالغ هنگفت می‌باشند. این مقادیرمبالغ بالایی هستند که با درنظرگرفتن این طرح افراد مجبوربه کرایه دادن خانه‌های خالی خود می‌گردند.

محاسبه مالیات برای صاحبان خانه با بیش از5خانه

همانطورکه گفته شد میزان درنظرگرفتن مالیات براساس تعداد سال‌های خالی بودن آن خانه و واحد تعیین می‌گردد واگراین ملک بیش از 5سال خالی باشد به میزان زیادی مالیات برای آن درنظرگرفته می‌شود که به آن می‌پردازیم.

سال اول  12برابرارزش اجاری آن ملک، سال دوم 24 برابر ارزش اجاری وسال سوم 36 برابرارزش اجاری ملک و یا واحد در نظرگرفته شده است. البته منظورازسال اول بعد از۵سال از خالی بودن آن است، که افراد برای جلوگیری ازاین حجم ازمالیات بهتراست واحدها وملک‌های خود را برای طولانی مدت خالی نگذارند وبا اجاره دادن به قیمت مناسب علاوه براینکه از مالیات دادن معاف می‌شوند، درپی همسان سازی هم قدمی برمی‌دارند.

معیارهای مهم در میزان مالیات خانه خالی

همانطورکه می‌دانید مالیات تمامی واحدها و خانه‌ها یکسان نیست ومسلما به عوامل ‌وشرایطی بستگی دارد. یکی ازاین شرایط تاثیرگذار برمیزان مالیات خانه‌های خالی، ارزش خانه خالی است، چرا که برخی از واحدها وخانه‌ها به علت قرارگرفتن در منطقه خوب و یا موقعیت مطلوبی که دارد ازقیمت بالاتری برخورداراست، بنابراین مالیات این خانه‌های باارزش بیشتر است.عامل مهم دیگری که برمیزان مالیات تاثیرگذاراست، مدت زمان خالی بودن ملک می‌باشد، که هرچقدرمدت زمان خالی بودن واحدمسکونی و یا خانه بیشترباشد، میزان مالیات بیشتری برای آن درنظرگرفته می‌شود.

همچنین لازم به ذکراست که بدانید نوسازبودن و یا قدیمی بودن خانه تاثیری برمیزان مالیات ندارد، چرا که برخی از افراد تصورمی‌کنند خانه‌هایی که قدیمی سازهستند ازمالیات کمتری برخوردار هستند، که باید بگوییم این تصورکاملااشتباه است و از لحاظ قانونی درتعیین مالیات کاملا مشابه خانه‌های نوساز و جدید می‌باشد. ضمنا افرادی که خانه‌های قدیمی به ارث برده اند وآن خانه خالی باشد، پس ازشناسایی تاریخ به ارث بردن علاوه برمالیاتی که برخالی بودن آن تعلق می‌گیرد،مالیات برارث را نیز باید بپردازند.

 

خانه‌های خالی بدون مالیات

همانطورکه گفتیم خانه‌هایی که تمامی شرایط را داشته باشند جزخانه‌های خالی محسوب می‌شوند ومشمول پرداخت مالیات هستند،اما این تصوری اشتباه است که هرخانه و یا واحدی که خالی باشد جزخانه خالی شناخته شود وملزم به پرداخت مالیات شود. زیرا برخی از خانه های‌خالی مشمول این طرح نمی‌شوند و با داشتن آگهی نسبت به این اطلاعات لازم به پرداخت مالیات به مراکزمربوطه نیستند.

بسیاری ازافراد علاوه برمحل اصلی زندگی خود درمنطقه ای دیگرنیزواحد یا خانه‌ای به عنوان محل زندگی فرعی خود دارند،که این دسته ازافراد می‌تواند شامل افراد درحال تحصیل و یا به سبب موقعیت شغلی آنها این شرایط برزندگیشان حاکم باشد و دارای۲واحد مسکونی باشند،بنابراین این دسته ازافراد شامل پرداخت طرح‌های مالیتانی نیستند،چرا که دارای یک محل اقامت اصلی ویک محل اقامت فرعی هستند. ازاین‌رو لازم است درسامانه‌های ثبت املاک هردومحل زندگی اصلی و فرعی را به صورت جداگانه ثبت نماید، وبه این صورت مجبوربه پرداخت مالیات نمی‌گردد.

مالیات خانه خالی چگونه محاسبه میشود؟-وب سایت امین

سخن آخر

باتوجه به مطالب گفته شده افرادی که صاحب ملک‌های خالی باشند وبه عنوان محل زندگی فرعی و یا اصلی آنها درسامانه معاملات ثبت نشده باشد مجبوربه پرداخت مالیات می‌گردد که براساس سال‌های خالی بودن، ارزش اجاری ملک، متراژ وغیره مبالغ متفاوتی برای مالیات آن‌ها درنظرگرفته می‌شود که محاسبه این عوامل کار دشواری بوده و انجام این امورات بهتراست به مجموعه ما بسپارید تا راهنمای جامع شماعزیزان باشیم.