Amin Argham Caspian Company

خدمات شرکت امین ارقام

آخرین مطالب

مالیات تکلیفی و انواع آن

مالیات تکلیفی و انواع آن

مالیات تکلیفی چیست؟مالیات تکلیفی به مالیاتی گفته می‌شود که وظیفه پرداخت آن به سازمان امور مالیاتی بر عهده فرد دیگری غیر از فرد پرداخت‌کننده آن قرار دارد. به طور مثال، مال...

آیا فعالیت خود را با عنوان یک شخص حقیقی آغاز کنم؟ (یا حقوقی)

آیا فعالیت خود را با عنوان یک شخص حقیقی آغاز کنم؟ (یا حقوقی)

شخص حقیقی کیست؟شخص حقیقی در حقیقت همان فرد انسانی می باشد. این افراد با زنده شدن دارای حقوقی می‌گردند و در زمان حیات خود آن ها را دارا می باشد که به آن ها اهلیت گفته می ش...

مالیات حقوق چیست؟| سقف مالیات حقوقی سال99

مالیات حقوق چیست؟| سقف مالیات حقوقی سال99

درباره مالیات حقوقدر حال حاضر هر فردی که نقش دریافت‌کننده و پرداخت کننده حقوق را در مشاغل مختلف برعهده دارد می‌بایست با مفهوم مالیات و انواع آن آشنایی داشته‌ باشد. هر سال...