تراز مالی تخصصی و هدف از تهیه صورت های مالی یا گزارش های مالی

تراز مالی تخصصی و هدف از تهیه صورت های مالی یا گزارش های مالی-وب سایت امین

تراز مالی تخصصی و هدف از تهیه صورت های مالی یا گزارش های مالی

در زیر به تعریف مختصری از صورت های مالی و انواع آن ها و همچنین توضیحی درباره تراز مالی تخصصی و هدف از تهیه صورت های مالی یا گزارش های مالی می پردازیم.شرکت های پذیرفته شده در بورس موظفند صورت های مالی فعالیت های خود را ارائه کنند تا کلیه ذینفعان (سهامداران و سرمایه گذاران و …) از وضعیت مالی و عملکرد شرکت مطلع شوند.

تراز مالی تخصصی و هدف از تهیه صورت های مالی یا گزارش های مالی-وب سایت امین

 

 صورت های مالی چیست؟

 

نتیجه فعالیت یک شرکت در یک بازه زمانی معین در گزارش هایی به نام «صورت های مالی» ارائه می شود.  این گزارشات دارای چارچوب و شکل خاصی است که برای تهیه آنها باید اصول حسابداری و مقررات مربوط را رعایت کرد تا دقیق ترین و کامل ترین گزارش ها از وضعیت و فعالیت های شرکت ارائه شود.

 

 هدف از تهیه کردن گزارش های مالی:

 

انعکاس اطلاعات به صورت خلاصه و طبقه بندی شده در مورد وضعیت، عملکرد و انعطاف پذیری مالی واحد تجاری، به طوری که ذینفعان بتوانند از آن برای تصمیم گیری اقتصادی خود (برای پیش بینی، مقایسه و ارزیابی مقدار یا زمان، عدم قطعیت جریان احتمالی) استفاده کنند.

 

   انواع صورتهای مالی:

 

1- ارزیابی

2- صورت سود و زیان انباشته

3- صورت سود و زیان جامع

4- صورت جریان وجوه نقد

5- صورت مالی میان دوره ای

6- ایالت پایتخت

 

اعداد 1 تا 4 مهمترین صورتهای مالی هستند که «صورتهای مالی اساسی» نامیده می شوند.

 

   1- ارزیابی:

 

تراز مالی تخصصی و هدف از تهیه صورت های مالی یا گزارش های مالی یک واحد تجاری را در یک زمان مشخص نشان می دهد.  سه گروه دارایی، بدهی و حقوق صاحبان سهام (اقلام ترازنامه) در قسمت های مختلف ترازنامه تعریف شده است.  به بیان ساده ترازنامه دارایی ها، وبدهی ها و حقوق صاحبان سهام یک واحد تجاری را نشان می دهد.

 

  2- حساب سود و زیان:

 

صورت سود و زیان نتیجه فعالیت یک واحد تجاری را با نمایش میزان درآمد و هزینه و سود یا زیان در یک دوره زمانی معین نشان می دهد.

 

3- صورت سود و زیان جامع:

 

گزارشی که تمام تغییرات درآمد یا هزینه، ایجاد شده یا نشده در طول سال، بالا یا پایین را نشان می دهد، «صورت سود و زیان کامل» نامیده می شود.

 

   4- صورت جریان وجوه نقد:

 

صورت جریان های نقدی گزارشی است که تغییرات جریان نقدی واحد تجاری را که ناشی از فعالیت های عملیاتی، سرمایه گذاری و تامین مالی در یک دوره زمانی معین است نشان می دهد.

 

 برخی از زمینه های تجزیه و تحلیل صورت های مالی:

 

بررسی نسبت های نقدینگی، ارزیابی و بررسی توان مالی شرکت برای رویارویی با بدهی های کوتاه مدت و بازپرداخت تسهیلات مالی دریافتی.

 

بررسی قدرت و واحد تجاری برای جذب مشتریان جدید و حفظ مشتریان قدیمی.

 

تجزیه و تحلیل عناصر هزینه و بهای تمام شده کالاهای تولید شده و فروخته شده.

 

نسبت های عملیات اعم از گردش و تولید کالا را بررسی کنید تا فرآیند از لحظه دستیابی به مواد اولیه، زمان تولید و تحویل تا توزیع و فروش و در نهایت دوره نقدینگی آن مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد.

تراز مالی تخصصی و هدف از تهیه صورت های مالی یا گزارش های مالی-وب سایت امین

 

معرفی انواع تراز مالی تخصصی و هدف از تهیه صورت های مالی یا گزارش های مالی 

 

صورت سود و زیان کلیه درآمدها و هزینه های شرکت را برای یک سال مالی نشان می دهد.  صورت درآمد کسب و کار عملکرد یک کسب و کار و در نتیجه تصمیمات مالی مدیران و سهامداران را نشان می دهد.  به عبارت دیگر، وضعیت مالی منعکس کننده نتایج عملیات یک موسسه (مقدار سود یا زیان) در یک دوره مالی معین است.

 

با تهیه صورت سود و زیان می توان تصمیمات مالی قوی تری را در مورد برنامه های آتی شرکت اتخاذ کرد.  درآمد و هزینه تنها در مواردی که طبق استانداردهای حسابداری مستقیماً به حساب حقوق صاحبان سهام منتقل می شود در صورت سود و زیان منعکس نمی شود.

 

انواع اساسی صورتهای مالی ارائه اجزای صورت سود و زیان

 

حساب سود و زیان که منعکس کننده ابعاد شناسایی شده درآمدها و هزینه ها مانند درآمدهای عملیاتی و غیرعملیاتی است، صورت مالی مناسبی برای ارائه دقیق سود یا زیان خالص در طول دوره مالی است.  برخی از هزینه های مندرج در صورت سود و زیان شامل بهای تمام شده کالا، هزینه های عملیاتی، هزینه های غیرعملیاتی و هزینه های مالی است.  نمونه ای از حساب سود و زیان را در تصویر زیر مشاهده می کنید.

تراز مالی تخصصی و هدف از تهیه صورت های مالی یا گزارش های مالی-وب سایت امین

 

ارائه صورت سود و زیان کامل

 

برای اطلاع از تمامی جوانب عملکرد مالی در یک دوره، باید کلیه درآمدها و هزینه های شناسایی شده در آن دوره مورد حسابرسی قرار گیرد، از این رو نیاز به تهیه صورت مالی (صورت جامع سود و زیان) در این مرحله به طور فزاینده ای احساس می شود.

 

صورت سود و زیان جامع یکی از صورت های مالی اساسی است که باید کلیه درآمدها و هزینه های شناسایی شده در طول یک سال مالی را نشان دهد و جدا از عناصر تشکیل دهنده آن به صاحبان سرمایه ارائه شود.

 

صورت مالی صورت سود و زیان جامع کلیه اقلامی را که برای حقوق صاحبان سرمایه در نظر گرفته می شود به جز درآمدها و هزینه های صاحبان سرمایه نشان می دهد.  صورت سود و زیان جامع شامل سود خالص دوره طبق صورت سود و زیان و سایر درآمدها و هزینه های حساب شده جداگانه است.

 

به عنوان مثال، مواردی مانند تجدید ارزیابی دارایی های ثابت، منبع تجدید ارزیابی سرمایه گذاری هایی که تحت عنوان دارایی های غیرجاری طبقه بندی می شوند، تفاوت در درآمد و هزینه هایی که طبق استانداردهای حسابداری در حقوق صاحبان سهام در نظر گرفته می شوند، بر این مالی تأثیر دارند.

 

نتیجه کلی تراز مالی تخصصی و هدف از تهیه صورت های مالی یا گزارش های مالی پس از تعدیل حساب ها نشان می دهد که روش محاسبه موسسات در فعالیت های مختلف مانند بازرگانی یا خدمات در این صورت مالی متفاوت است.  نمونه ای از صورت سود و زیان کامل را در زیر مشاهده می کنید.

 

ارائه صورتهای مالی اصلی شرکت؛ صورت های جریان نقدی

 

برای همه مشاغل، گزارش‌های جریان نقدی در طول زمان موضوع مهمی است که تمام فعالیت‌ها، سرمایه‌گذاری‌ها و عملکردی را نشان می‌دهد که هر کدام در جریان‌های نقدی ورودی و خروجی نقش داشته‌اند.  شرکت ها با دریافت این صورت جریان وجوه نقد می توانند فعالیت های تجاری را ارزیابی کرده و اطلاعات مفید و قابل اعتمادی در مورد وضعیت مالی، نقدینگی و پرداخت بدهی شرکت به سایر افراد ذینفع ارائه دهند.  در زیر نمونه ای از اجزای صورت جریان وجوه نقد را مشاهده می کنید.

 

با استفاده از صورت جریان وجوه نقد، می توان توانایی شرکت در پرداخت بدهی های شرکت، پرداخت سود سهام به سهامداران و تامین مالی شرکت در برنامه های آتی را ارزیابی کرد.

تراز مالی تخصصی و هدف از تهیه صورت های مالی یا گزارش های مالی-وب سایت امین

 

 سخن نهایی 

 

تراز مالی تخصصی و هدف از تهیه صورت های مالی یا گزارش های مالی نشان می دهد که در هر زمان چه چیزی دارید یا چه مقدار بدهی دارید.  صورت مالی اساسی سود و زیان به ما نشان می دهد که چگونه و چه مقدار پول توسط یک واحد اقتصادی در یک دوره زمانی معین به دست آمده و خرج شده است.

 

صورت مالی جریان نقدی مبادله پول بین یک شرکت و دنیای خارج را در طول یک دوره مالی نشان می دهد.  چهارمین صورت مالی پایه، صورت سود و زیان جامع است که تغییرات در منافع صاحبان سهام را در یک دوره زمانی مشخص نشان می دهد.