امور مالیاتی

تشکیل پرونده مالیاتی-وب سایت امین

تشکیل پرونده مالیاتی

هر فردی که در یک کشور زندگی می‌کند و به‌عنوان شهروند آن شناخته می‌شود. دارای حق و حقوقی می‌باشد که دولت مکلف به انجام آن می‌باشد. در یک تعریف بهتر هر شهروندی که درآمد کسب می‌کند بایست مالیات بپردازد. سپس در مقابل دولت وظیفه دارد به کمک مالیات مخارج عمومی جامعه را فراهم نماید. خدماتی …

تشکیل پرونده مالیاتی ادامه »

مالیات خانه خالی چگونه محاسبه می شود؟-وب سایت امین

مالیات خانه خالی چگونه محاسبه می شود؟

بر اساس ماده 54 مکرر قانون مالیات های مستقیم، خانه هایی که بیش از 120 روز در سال خالی باشند مشمول مالیات می شوند و نحوه محاسبه مالیات خانه های خالی براساس دستورالعمل نظارتی سازمان امور مالیاتی کشور است. به این ترتیب که ابتدا ارزش اجاره ماهانه بر اساس متر مربع مشخص می شود و …

مالیات خانه خالی چگونه محاسبه می شود؟ ادامه »

انجام امور مالیاتی

انجام امور مالیاتی

  مالیات به چه معنا است؟ مالیات در واقع درآمد عمومی دولت می باشد که برای تامین هزینه های عمومی حساب می شود. درآمد عمومی در واقع شامل: درآمد برای وزارت خانه، موسسه‌ های دولتی، مالیات و سود سهام شرکت دولتی و غیر دولتی و همچنین درآمد حاصل از انحصارات و سایر درآمد های قانون …

انجام امور مالیاتی ادامه »